PRACTISE VERBS

Practice verbs

1 / 5

A) Sorry, I’m in a hurry, I must ………………. .

2 / 5

B) The ceremony is going to …............... soon.

3 / 5

C) He is running a successful company, his business is …………………. .

4 / 5

D) The helicopter was ………………. to the ground.

5 / 5

E) What is so funny? Why are you …………….. ?

Vaše skóre je

PractiCe more vocabulary in the book

Vylepšujte svoji slovní zásobu s cvičebnicí Beautiful English.

Stačí 5 minut denně pro vytvoření si studijního návyku. Čeká vás jednoduchý a systematický koncept, který může být inspirací i pro budoucí studium. Pro pokročilé studenty (B2-C1 úroveň) a milovníky angličtiny.