PRACTICE PHRASES

Practice phrases

1 / 5

A) I heard that Steve Jobs started his business from …………….., is that true?

2 / 5

B) Ross Geller hit the …………….. when he found out that someone had eaten his sandwich.

3 / 5

C) Due to the covid pandemic, our economy is going …………….. .

4 / 5

D) My boss fired me. I am …………….. work.

5 / 5

E) We believe this is the best solution for our company in the long …………….. .

Vaše skóre je

PractiCe more vocabulary in the book

Vylepšujte svoji slovní zásobu s cvičebnicí Beautiful English.

Stačí 5 minut denně pro vytvoření si studijního návyku. Čeká vás jednoduchý a systematický koncept, který může být inspirací i pro budoucí studium. Pro pokročilé studenty (B2-C1 úroveň) a milovníky angličtiny.