C1 IDIOMS NAD PHRASES

C1 idioms and phrases

1 / 6

A) You and I are different, we don't _______ eye to eye on anything.

2 / 6

B) In every relationship there has to be some ______________ . (=compromise)

3 / 6

C) - Do you want to hear something interesting?

- Sure, I'm __________ ears .

 

4 / 6

D) I had a long day at work, I just want to put my ________ up.

5 / 6

E) I'm by no ___________ an expert on the subject, but I'm happy to help in any way I can.

6 / 6

F) She spent $10,000 on a handbag and she will never wear it! Clearly, she has more money than __________ .

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 62%

0%

PractiCe more vocabulary in the book

Vylepšujte svoji slovní zásobu s cvičebnicí Beautiful English.

Stačí 5 minut denně pro vytvoření si studijního návyku. Čeká vás jednoduchý a systematický koncept, který může být inspirací i pro budoucí studium. Pro pokročilé studenty (B2-C1 úroveň) a milovníky angličtiny.